Official Partners

Wij hebben ons officieel verbonden aan:

 • Sportcentrum Vredehof: dit is onze thuishaven voor wat betreft de revalidatie therapie, de intensieve- en groepsoefentherapie. website
 • Kuyperskliniek: zelfstandig behandelcentrum voor handchirurgie. website
 • MKD Tamarinde: medisch kinderdagverblijf. website
 • ZigZag: verpleegkundig kinderdagverblijf. website
 • Stichting Leerzaam: overkoepelend bestuursorgaan van drie scholen voor speciaal onderwijs in Hoorn.website
 • De Stormvogel: Voortgezet Speciaal Onderwijs ZMLK. website
 • De Eenhoorn: school voor ZMLK. website
 • De Piramide: speciale school voor basis onderwijs. website
 • Samenwerkende Fysiotherapie Praktijken: sinds 2001 bestaat de stichting SFP Hoorn, een samenwerking van zes fysiotherapiepraktijken. website
 • Dieet Compleet: met deze praktijk werken we samen in de bestrijding van overgewicht en bieden we onze patiënten kennis ten aanzien van voeding. website
 • Fys’optima: biedt ons een kennisnetwerk. website
 • SchouderWerkGroep WestFriesland: een multidisciplinair netwerk ten behoeve van de behandelng van patiënten met schouderklachten. website
 • Rug-Netwerk: netwerk van oefen-/fysio- en manueeltherapeuten in Noord-Kennemerland, West-Friesland en Kop van Noord-Holland dat is opgezet om de kwaliteit van de zorg voor mensen met lage rugklachten te verbeteren. Het netwerk heeft als doel het aantal mensen dat lijdt aan chronische lage rugklachten te voorkomen en/of te verminderen. website
 • Kennisnetwerk Handtherapie West Friesland website
 • Marosa Kindercentrum: kinderopvangcentrum in Hoorn. website
 • Hovocubo: zaalvoetbal vereniging te Hoorn. We hebben ons verbonden aan de jeugd afdeling. website
 • Logocomm: praktijk voor logopedie en communicatie. website
 • Centrum voor Kindertherapie: een centrum voor kortdurende kinder- en jeugdtherapie. website