Update corona beleid maart 2022

Update 28 maart 2022

De Covid-19 maatregelen zijn afgeschaald door de rijksoverheid. FysioHoorn heeft daarom ook de maatregelen afgeschaald. Een mondkapje dragen is niet langer verplicht en ook de 1,5meter regel is komen te vervallen.
Wel volgens wij de huidige adviezen op; Was vaak je handen, hoesten en niezen in de elleboog, Klachten? Blijf thuis en doe een zelftest.

Voor vragen zijn wij uiteraard bereikbaar

Telefoon: 0229 – 21 56 15
Mail: info@fysiohoorn.nl