Toelichting tariefsverhoging 2023

Beste bezoeker van FysioHoorn,

Wij staan als fysiotherapiepraktijk in 2023 voor een grote uitdaging. Zorgverzekeraars indexeren de tarieven niet of niet genoeg. Mede daarom hebben wij helaas met meerdere verzekeraars geen contract is afgesloten. Maar ook voor de zorgverzekeraars waar wij wel een contract mee hebben geldt dat het tarief nauwelijks kostendekkend is.

Wat is de trend?

Aanvullende pakketten worden in de algehele linie steeds meer verkleind terwijl de premie omhooggaat. Aanvullende pakketten waarin fysiotherapie grotendeels wordt vergoed zijn in 2023 nog beperkter geworden. En zoals de afgelopen 10 jaar zijn ook de tarieven niet op niveau geïndexeerd. De beroepsorganisatie van de fysiotherapeuten heeft zelfs een brandbrief naar Zorgverzekeraars Nederland gestuurd.

Lastenverzwaring – Tariefsaanpassing

De inflatie breekt record op record. Het zal u niet verbazen dat ook bij FysioHoorn de lasten behoorlijk stijgen. Om deze verhogingen te kunnen dragen, hebben we onze tarieven helaas moeten verhogen. Wij vinden het vervelend om dit te moeten doen maar voor een gezonde bedrijfsvoering kunnen wij helaas niet achterblijven. De verschillende bedrijven waar wij zaken mee doen indexeren namelijk tussen de 10 en 15%, de energie- waterprijzen gaan fors omhoog, cursusaanbieders, lidmaatschappen van brancheorganisatie e.d. indexeren ook volgens de inflatie. Wij hebben daarom het besluit genomen om de praktijktarieven met 10% te verhogen.

Wij hebben in het verleden niet eerder een verhoging als deze van ons tarief doorgevoerd. Wij hopen op uw begrip.

Met vriendelijke groet,
De maatschap van FysioHoorn

Klik hier voor de tarieven van 2023