Groepstherapie - fysiotherapie

Regelmatig bewegen heeft voor iedereen voordelen. Zo kan men denken aan bijvoorbeeld een verbetering van de conditie, vergroting van de spierkracht, een verbetering van het spieruithoudingsvermogen en een vermindering van cardiovasculaire risicofactoren (minder risico op hart- en vaatproblematiek). Voor mensen met een chronische ziekte of aandoening is het vaak moeilijker om regelmatig te bewegen dan voor “gezonde” mensen. Dit is de reden waarom ChronischFit™ is opgezet.

Wat is ChronischFit™?

ChronischFit™ is begeleid sporten voor mensen met een chronische ziekte of aandoening. Wanneer u een chronische aandoening heeft is het juist belangrijk om te sporten. Dit is echter vaak lastig omdat sporten dan andere risico’s met zich meebrengt.

De meeste mensen met een chronische ziekte of aandoening hebben geen behoefte aan extra klachten of blessures. Sporten brengt ook vele voordelen met zich mee, deze voordelen zijn afhankelijk van de ziekte of aandoening welke u heeft. Zo kunt u denken aan de remming van de afname van de botdichtheid van de botten van een osteoporosepatiënt of het verbeteren van de insulinegevoeligheid van een diabetespatiënt, maar ook aan het soepel houden van de Bechterewpatiënt of gewichtsverlies bij de obesitaspatiënt. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. We concentreren ons niet alleen op de kwaal of ziekte behandelen maar op de patiënt. Een uiting hiervan is dat we wel doelgroepen onderscheiden maar niet per doel een specifieke groep hebben gecreëerd.

Een persoon met meerdere kwalen kan hierdoor uitstekend bij ons terecht! Binnen het ChronischFit™ concept kennen we momenteel de volgende, specifieke, doelgroepen: Diabetes patiënten, mensen met artrose, mensen met Obesitas.

Begeleiding

Men dient zich aan te melden bij Meerjam Bouman- Strijker via fysiotherapie praktijk FysioHoorn. Dit is mogelijk via email of telefoon, men dient de persoonsgegevens en de huisarts te vermelden zodat wij contact op kunnen nemen voor overleg voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Doelstelling

• Het verbeteren van de algehele conditie, om de cardiovasculaire risicofactoren te verkleinen.

• De hoeveelheid lichaamsbeweging vergroten op een individuele wijze in groepsverband. Het programma wordt aangepast aan de individuele wensen en doelen van de deelnemers.

• De patiënten laten ervaren hoe leuk en prettig bewegen kan zijn, bewegingsangst verminderen.

• De patiënten in contact brengen met lotgenoten.

• De zelf-effectiviteit en eigen verantwoordelijkheid van de patiënten vergroten.

Methode

Allereerst vindt er een intakegesprek plaats, bestaande uit een vooraf in te vullen vragenlijst en een vraaggesprek.

De eerste keer dat u mee komt doen worden er een aantal testen en metingen verricht om de startsituatie weer te geven. Welke testen en metingen worden verricht is afhankelijk van de ziekte of aandoening die u heeft. In ieder geval worden de volgende metingen en testen gedaan: een inspanningstest, de 6-minuten wandeltest of indien niet mogelijk een andere (aangepaste) test, lengte, gewicht, bloeddruk, Hip-weist ratio, handknijpkracht, etc.

Per persoon wordt er een individueel fitnessprogramma opgesteld, deze individuele programma’s zijn grotendeels gericht op uw doel(en). In groepsverband zal u onder begeleiding met deze programma’s aan de slag gaan. De programma’s worden met regelmaat aangepast, zo blijft verbetering gestimuleerd. Naast het individueel programma kunt u deelnemen aan de groepsactiviteiten. Denk hierbij aan zaal- en soms ook buitenactiviteiten. Wij zullen u informeren over het belang van beweging en overige leefstijlveranderingen en de nodige adviezen geven.

Er zijn 2 sportmomenten per week. Wij hanteren een vierwekenschema waardoor iedereen 3 keer met elk soort activiteit in aanraking komt. Hierdoor kan u op ieder moment instromen. Fitness is de basis. Daarnaast worden groepsactiviteiten gegeven.

Na twaalf weken wordt het programma afgesloten met een afsluiting, bestaande uit: een vraaggesprek, enkele evaluatieformulieren, en een aantal metingen om de eindsituatie vast te leggen (meestal dezelfde testen en metingen als men het eerste sportmoment heeft afgenomen).

Voorlichting

Specifieke informatie op het internet:

Kwaliteit

Samenwerking
Dit programma wordt verzorgt door Fysiotherapie Delver en van der Knaap en sportcentrum Vredehof.

Begeleiding
De begeleiding wordt verzorgd door de fysiotherapeute Meerjam Bouman- Strijker. Zij is in het bezit van voldoende kennis over deze doelgroep en ervaringen in de (medische) sport.

Groepsgrootte
De groep zal bestaan uit maximaal 13 patiënten.

Locatie
De bewegingsgroepen worden gegeven in Sportcentrum Vredehof aan de Vredehofstraat 5 in Hoorn. Daar hebben we de ruimte, de materialen en de faciliteiten om het optimale aan te kunnen bieden.

Samenwerking
Daar waar nodig wordt de hulp van de medewerkers van Dieetcompleet ingeschakeld.