Schrijfachterstand door corona

De twee Corona lock downs hebben er voor gezorgd dat er steeds meer kinderen zijn die problemen hebben met leesbaar schrijven en dat de verschillen in het handschrift tussen leerlingen in dezelfde groep op school groter zijn.

Een vlot en leesbaar handschrift is belangrijk omdat het schrijven het leren lezen, spellen en rekenen ondersteunt.

Wilt u weten of uw kind voldoende leesbaar schrijft? Voor scholen is er een quickscan* ontwikkeld om te kunnen beoordelen welke kinderen er problemen hebben met schrijven. Vraag de leerkracht van uw kind of zij/ hij er bekend mee is.

Veel schrijfproblemen kunnen op school worden aangepakt . Maar als het niet lukt dan kunnen wij uw kind helpen om het handschrift te verbeteren.

Ook in de zomervakantie kunt u bij ons terecht. Twee afspraken in de week, met instructie om thuis te oefenen, zorgen ervoor dat uw kind in het nieuwe schooljaar al een heel eind op weg is om een leesbaarder, vlotter en vloeiender handschrift te ontwikkelen.

* Als u als school informatie wilt over de quickscan dan kunt u contact met ons opnemen. Voor meer informatie kunt u ook het filmpje bekijken https://www.youtube.com/watch?v=xVjOGtZSoEQ