Samenwerking

Om goede zorg te kunnen leveren is samenwerking in veel gevallen noodzakelijk. Om de zorg voor kinderen op een nog hoger niveau te kunnen bieden zijn we een samenwerking aangegaan met Logocomm en het Centrum voor Kindertherapie. Logocomm is een praktijk voor logopedie en communicatie. Het Centrum voor Kindertherapie is een centrum voor kortdurende kinder- en jeugdtherapie. Meer informatie vindt u achter de linkjes.