Richtlijn schouderklachten

Er is een nieuwe richtlijn schouderklachten. Recent heeft de Schouder Werkgroep Hoorn het beleid vastgesteld voor de behandeling van patiënten met een schouderkapsel scheur (cuff laesie). Delver & van der Knaap Fysiotherapie maakt al sinds de oprichting deel uit van deze Werkgroep en hanteert dus ook deze richtlijn.

Deze richtlijn is de derde in de rij. Eerder werd het beleid al vastgelegd voor de frozen shoulder en de impingement klachten.

Richtlijnen zorgen ervoor dat patiënten volgens de laatste inzichten behandeld worden. Tevens is vastgelegd op welk moment in de behandeling overleg gezocht moet worden met de huisarts of specialist. Hierdoor wordt u nooit onnodig lang door behandeld. Hiermee zorgen we ook nog voor kostenbesparing.