Uw rechten en plichten volgens de WGBO

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt rechten en plichten van de individuele patiënt en de zorgverlener in hun onderlinge relatie. Uiteraard doen wij ons uiterste best om hieraan te voldoen.

Rechten en plichten patiënten:

 • u heeft het recht om zelf een zorgverlener te kiezen
 • u heeft  recht op duidelijke informatie
 • u heeft het recht uw toestemming te weigeren voor een onderzoek of een behandeling
 • u heeft het recht op een second opinion
 • u heeft inzage recht in uw dossier
 • u heeft recht op verificatie of verwijdering van uw gegevens
 • U heeft het recht op dataportabiliteit van het door u aan ons verstrekte deel van de behandelgegevens
 • u moet uw behandelaar duidelijk en volledig informeren
 • u moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling, bijv. door adviezen en voorschriften op te volgen

Plichten zorgverlener:

 • we hebben de plicht om u informatie te geven over uw gezondheidstoestand en de vooruitzichten daarin
 • we hebben de plicht om u uitleg te geven over het doel van het onderzoek en de behandeling
 • we hebben de plicht om u uitleg te geven over de verwachte gevolgen en risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • we hebben de plicht om u te informeren over andere onderzoeken en/ of behandelingen die in aanmerking komen
 • we hebben de plicht uw rechten te respecteren