Fysiotherapie voor de behandeling van pees ontstekingen

Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken voor de behandeling van peesontstekingen? Neem dan contact met ons op onder tel. nr. 0229 – 21 56 15.

Peesontstekingen ontstaan met name als gevolg van overbelasting. Dit kan een korte felle overbelasting zijn, maar ook een langdurig lichte overbelasting. Beide vormen van overbelasting leiden tot letsel van de interne peesstructuur. Vrij kort daarop komt het lichaam in actie om dit te herstellen.

Beloop

Een peesontsteking begint met pijn die afneemt als u voldoende rust neemt. Hierbij kunt u uitgaan van een periode van zes tot acht weken, maar daarna is het peesweefsel nog niet klaar voor intensieve inspanning. Afhankelijk van leeftijd, lichamelijke conditie en klachten kan volledig herstel tot een jaar duren.

Indien de overbelasting aanhoudt, zal de pijn aanhouden of toenemen, de belastbaarheid afnemen en kan de pees niet of onvoldoende herstellen. Dan blijft de peesontsteking bestaan. Het gevaar bestaat dat bij een langdurige peesontsteking de interne peesstructuur dusdanig aangetast wordt dat het zich niet meer kan herstellen. Dit noemen we tendinose.

Onderzoek

Een peesontsteking kunnen we diagnosticeren met weerstandtesten, maar een betrouwbaardere test is een echo. Met een echo kunnen we namelijk ook de mate van herstel zien. In onze praktijk beschikken we over een echografieapparaat, zodat we kunnen zien of u peesontsteking of tendinose heeft, zodat we de beste behandeling kunnen geven.

Behandeling van peesontstekingen

Naast rust kan een ijspakking helpen. Eventueel kunt u in overleg met uw huisarts medicijnen gebruiken. Zinvol is wel om na te gaan waardoor de pees overbelast is geraakt. Dat kan door een éénmalige inspanning zijn, maar het kan ook aan de wijze van bewegen liggen. Uw fysiotherapeut kan dit samen met u nagaan.

Methode

Fysiotherapie bestaat uit een intake gesprek om een beeld te vormen van de klachten in relatie tot het beoogde functioneren. Na dit gesprek zal de fysiotherapeut u onderzoeken. Na het complete onderzoek stelt de fysiotherapeut de diagnose en wordt het behandelplan met u besproken.