nieuwe klachtwet niet zinvol

De nieuwe Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) draagt niet bij aan betere en veiligere zorg. De wet maakt geen onderscheid tussen klachten en schadeclaims, waarmee de deur wordt open gezet naar een claimcultuur en verdergaande juridisering.

 

Dat stellen tien organisaties van eerstelijns zorgverleners, waaronder het Koninklijke Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), in een brief aan de Eerste Kamer die zich binnen kort over de nieuwe wet buigt, waarin de afhandeling van klachten en geschillen in de zorg geregeld wordt. De zorgorganisaties erkennen naar eigen zeggen de noodzaak om het klachtrecht te herzien.

Lees het hele artikel >>