Profiel

Kinderfysiotherapeut (MSc Pt), Praktijkeigenaar.

Heefts speciale aandacht voor kinderen met een (spastische) verlamming, de asymmetrische zuigeling en het jonge kind (0-4 jaar)

“Sinds 1977 ben ik werkzaam als fysiotherapeut. Mijn interesse lag voornamelijk bij de neurologische patiënten. Van daaruit was de overstap naar kinderfysiotherapie niet moeilijk te maken. Sedert 1993 ben ik geregistreerd als gespecialiseerd kinderfysiotherapeut. Hiertoe heb ik verschillende cursussen gevolgd, waaronder NeuroDevelopmental Treatment (NDT) en de Sensorische Integratie te Haarlem (SI). In 1999 heb ik mijn mastersdegree (MSc Pt) gehaald aan de universiteit van Leuven.

Ik behandel kinderen van 0-14 jaar met allerlei aandoeningen, zowel baby’s met een scheefhoofdje als ook baby’s met een ontwikkelingsachterstand tgv een verlamming. Of zowel hardnekkige tenenlopertjes als ook kinderen met houdingsproblemen. Van al deze aandoeningen heeft het kind met een neurologische stoornis nog steeds mijn speciale aandacht. Mijn doel is het kind zo te stimuleren, dat het zich zo optimaal mogelijk gaat ontwikkelen. Het bijna onmogelijke is voor mij een uitdaging”.

Kinderen met een spastische verlamming

Vanaf het moment van afstuderen in 1977 tot nu toe, heeft het vakgebied neurofysiologie en de consequenties van neurologisch lijden op de uitvoering van de beweging bij volwassene en kind mij altijd geboeid. Dit heeft mede de keuzes bepaald voor mijn bijscholing ter verdieping van mijn fysiotherapeutische kennis. Kinderen met verlammingsverschijnselen en hun ouders ondervinden vaak op velerlei gebied moeilijkheden. Behalve problemen met motorische gedrag zijn er ook vaak problemen met concentratie, communicatie en visus(zicht). De hulpvragen kunnen zich uitstrekken over meerdere domeinen. Deze complexiteit vergt veel van therapeut en kind, maar maakt het vak in mijn ogen boeiend. Het bijna onmogelijke blijft voor mij een uitdaging.

Asymmetrische zuigeling

De kans dat een asymmetrische ontwikkeling bij een zuigeling een gevolg is van een neurologisch lijden is reëel. Vanuit bovenbeschreven interesse is de verdieping in de asymmetrische zuigeling dus voor mij een logisch gevolg.

Het jonge kind (0-4 jaar)

Als ouder van een jong kind herkent u vast wel de uitdrukking” oei mijn kind zit in de kleuterpuberteit”. Jonge kinderen vergen vaak een speciale aanpak om hen toch dat te laten doen wat je als ouder/ therapeut wil. U begrijpt het al. Ik hou niet van makkelijk. Ook daar ligt voor mij een uitdaging.

Werkdagen

dinsdag 09.00-18.00 uur
woensdag 09.00-18.00 uur
donderdag 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-12.30 uur

Curriculum Vitae

Mijn CV kunt u hier downloaden en inzien. (Opent in een extern venster als pdf)