BIG registratienummer: 19064960604

Profiel

Algemeen Fysiotherapeut, Musculoskelatale Echografist, Handtherapeut, Klinisch Epidemioloog.

Als algemeen fysiotherapeut behandel ik mensen met allerlei klachten en aandoeningen, vanaf ongeveer 16 jaar. Ik maak als Musculoskelatale echografist echo´s van spieren, pezen en gewrichten om de fysiotherapeutische diagnose te verduidelijken, te stellen of om aandoeningen uit te sluiten. Ik ben tevens Handtherapeut, dit houdt in dat ik mij gespecialiseerd heb in hand- en polsproblematiek. Daarnaast heb ik een wetenschappelijke opleiding gevolgd en ben in staat om wetenschappelijk onderzoek te doen en te beoordelen (klinische epidemiologie). Dit gebruik ik om mijn patiënten volgens de meest recente inzichten te behandelen.

Verder heb ik een verscheidenheid aan cursussen gevolgd (zie mijn cv).

Het is mijn uitdaging om mensen meer over hun lichaam en het functioneren hiervan te leren, zodat men hier zijn of haar voordeel uit kan halen. Het is de kunst om de balans tussen belasting en belastbaarheid te vinden en deze te verplaatsen naar een acceptabel niveau. Hier help ik u graag bij.

Handtherapie / Pols- en handklachten

Patiënten met pols- en handklachten vormen voor mij een interessante doelgroep. De mens is tijdens de evolutie rechtop gaan lopen waardoor onze handen en polsen belangrijke functies hebben gekregen in ons dagelijks functioneren. Wanneer een hand, pols of vinger niet naar behoren functioneert merkt men pas hoe belangrijk deze voor ons zijn en hoeveel wij deze gebruiken. Het scheppen van voorwaarden voor het weer in gebruik nemen, het oefenen van functies en/of het aanbieden van nuttige compensaties blijft mij boeien. Daarom heb ik mij in 2013 gespecialiseerd tot handtherapeut door het volgen van de praktijkopleiding Handtherapie.

Binnen de handtherapie vormen braces en spalken een belangrijk onderdeel van de behandeling, deze maak ik meestal zelf omdat dit het beste past en de juiste stand met mooist te verkrijgen is.

Musculoskelatale Echografie

In 2010 heb ik de opleiding Musculoskeletal Ultrasound gevolgd omdat ik een grote meerwaarde van echografie binnen de fysiotherapeutische diagnostiek zie. Zo kunnen bijvoorbeeld vage klachtenbeelden duidelijker in kaart gebracht worden om zo met meer zekerheid een diagnose te kunnen stellen en een passender behandelplan opgesteld kan worden. Ook in de vorm van evaluatie van het gevolgde beleid vormt echografie naar mijn mening een meerwaarde.

Schouderklachten

Veel patiënten met schouderklachten weten inmiddels onze praktijk te vinden, hierdoor vormt dit een groot deel van onze patiëntenpopulatie. Omdat ik het belangrijk vind om deze mensen goed te kunnen helpen en te kunnen begeleiden, heb ik de opleiding Schouderklachten van het NSA gevolgd. In de toekomst zou ik mij hier graag nog verder in willen verdiepen.

Werkdagen

maandag 09.00-17.00 uur
dinsdag 09.00-17.00 uur
donderdag 09.00-17.00 uur

Curriculum Vitae

Mijn CV kunt u hier downloaden en inzien. (Opent in een extern venster als pdf)