Nekklachten

Soorten lage rugklachten

Rugklachten worden over het algemeen ingedeeld in specifieke en aspecifieke lage rugklachten. Specifieke lage rugklachten komen weinig voor. In ongeveer 5% van de gevallen gaat het om een specifieke lage rugklachten. Dit wil zeggen dat de rugklachten veroorzaakt wordt door een anatomische afwijking. Simpel gezegd: Er is een afwijking te zien op bijvoorbeeld een MRI scan. Een hernia of een wervelbreuk zijn voorbeelden van een specifieke rugklachten.

Aspecifieke lage rugklachten zijn rugklachten waar geen duidelijke specifieke oorzaak voor gevonden kan worden. Op de foto of scan is dan ook geen afwijking te zien. Ongeveer 90% van de mensen met rugpijn heeft een aspecifieke lage rugklacht. Daarom gaat onderstaande tekst alleen over de aspecifieke lage rugpijn

Behandeling van lage rugklachten

De duur van een lage-rugpijnepisode wordt ingedeeld in: acuut (0-6 weken), subacuut (7-12 weken) en chronisch (>12 weken). De prognose bij acute aspecifieke rugklachten is gunstig. Bij 80-90% van de mensen met lage rugpijn verdwijnen de klachten spontaan binnen vier tot zes weken. Van de mensen die met lage rugklachten bij de huisarts komen is 65% na twaalf weken klachtenvrij. Lage rugpijn is vaak recidiverend.

Fysiotherapie kan een gunstig effect hebben op uw rugklacht. Bij aspecifieke lage rugklachten, (sub)acuut of chronisch, bestaat de behandeling van de fysiotherapeut vooral uit informeren en adviseren en oefentherapie. Bij het informeren en adviseren richt de fysiotherapeut zich vooral op het omgaan met de klachten. Er zijn bijvoorbeeld bepaalde leefregels die een gunstig effect hebben op het herstel. Tevens kan de behandeling uit oefeningen bestaan, dit zullen mobiliserende- en/of spierversterkende oefeningen zijn voor de lage rug.

Kwaliteitsnetwerk aspecifieke lage rugklachten

Onze praktijk heeft zich aangesloten bij het Rug-netwerk. Het netwerk is regionaal opgericht en alle aangesloten praktijken hebben dezelfde missie en visie. Het voordeel dat wij aangesloten zijn, is dat er altijd gehandeld wordt volgende de laatste ontwikkelingen die verwerkt zijn in een behandelprotocol. De kwaliteit van de aangesloten praktijken wordt hoog gehouden door middel van inhoudelijke scholing en toetsing.

Uitgangspunten van uw behandeling

Door de rugklachten effectief aan te pakken proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. U staat als patiënt altijd centraal bij de behandeling. Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt altijd op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De behandeling bestaat uit:

  1. het verbreden van de kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten zodat u weet hoe u het beste op de klachten kunt reageren en op een goede manier kan handelen
  2. adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van werkzaamheden of sport
  3. een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen uitgezet in de tijd

Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen. Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.rug-netwerk.nl

Encyclopedie