Als u onder behandeling bent – of bent geweest – bij onze praktijk en daarover niet tevreden bent, kunt u een klacht indienen. Maar u mag ook iemand aanwijzen om namens u te klagen. Gaat het om een klacht van een minderjarige, dan kunnen de ouders namens hun kind optreden als klagers.
Het beste is om uw klacht eerst voor te leggen aan ons. Gebruik bij voorkeur hiervoor dit klachtenformulier. Het klachtenformulier komt terecht bij onze klachtenfunctionaris die contact met u opneemt om de klacht samen met u te bespreken. Voor de bespreking van uw klacht maken wij graag tijd vrij. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken. U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek of u door iemand laten adviseren.

  Gegevens van de indiener van de klacht

  Voorletters *

  Tussenvoegsel

  Achternaam *

  Geslacht *

  manvrouw

  Postcode *

  Woonplaats *

  Telefoonnummer *

  Emailadres *

  Gegevens over betrokken patiënt

  Voorletters patiënt *

  Tussenvoegsel patiënt

  Achternaam patiënt *

  Geslacht patiënt*

  manvrouw

  Geboortedatum patiënt*

  Woonplaats patiënt*

  Relatie indiener klacht tot patiënt
  (bijvoorbeeld ouder, echtgenote) *

  Aard van de klacht

  De klacht heeft betrekking op *
  FysiotherapeutPraktijk

  Naam fysiotherapeut *

  Datum gebeurtenis *

  Tijdstip gebeurtenis *

  Klacht over *
  medisch handelenfinanciële afhandelingorganisatiebejegeningonbekend

  Omschrijving van de klacht *

   

  Onze privacy policy is te lezen op deze pagina.