Kinderfysiotherapie

In het kort, de Kinderoefentherapeut…

 • heeft de post-hbo specialisatie opleiding afgerond
 • is een specialist voor kinderen binnen de Oefentherapie Cesar-Mensecndiek
 • behandelt kinderen met motorische problemen in zowel de fijne als grove motoriek
 • richt zich op het dagelijks functioneren van het kind
 • observeert de bewegingen nauwkeurig, en beoordeelt de kwaliteit ervan
 • gaat naar de bron en pakt de oorzaak aan
 • werkt spelenderwijs
 • geeft kinderen weer plezier in bewegen
 • wordt voor ieder kind minimaal 18 behandelingen per jaar vergoed
 • heeft geen invloed op het eigen risico

Onder Kinderoefentherapie valt…

 • Behandeling van alle problemen in zowel de fijne- als grove motoriek van 0 – 18 jaar
 • Behandeling van scoliose (zijwaartse bocht in de rug)

Het doel

Het doel van de behandeling is het aanleren van motorische activiteiten zodat het kind mee kan doen met leeftijdsgenootjes en functioneert op leeftijdsadequaat niveau. Het aanleren van motorische activiteiten gebeurt altijd spelenderwijs. Dit vergroot ook het plezier in bewegen van het kind. Ouders krijgen daarnaast speladviezen om thuis te oefenen.

Wat is Kinderoefentherapie?

Kinderoefentherapie is specialisatie binnen de Oefentherapie Cesar-Mensendieck. De gespecialiseerde Kinderoefentherapeut heeft na de HBO opleiding Oefentherapie Cesar-Mensendieck een post HBO opleiding Kinderoefentherapie gevolgd en is een bevoegd therapeut om de motoriek van je kind te verbeteren.

Een Kinderoefentherapeut:

 • helpt kinderen met problemen in zowel de fijne- als grove motoriek
 • onderzoekt en observeert de motoriek nauwkeurig
 • gaat naar de bron en pakt de oorzaak aan
 • sluit de behandelingen aan op de dagelijkse activiteiten
 • zorgt dat kinderen spelenderwijs leren

Wat kan ik verwachten van Kinderoefentherapie in de praktijk?

Als een kind wordt aangemeld doorlopen we de volgende stappen:

 1. Het invullen van een intake vragenlijst over je kind
 2. Uitgebreid motorisch onderzoek:
  • motorische testen (wat voor score wordt behaald)
  • motorische observaties (hoe worden de vaardigheden uitgevoerd)
 3. Schrijven van een motorisch onderzoeksverslag + plan
 4. Oudergesprek om het verslag te bespreken
 5. Vervolgbehandelingen om de problemen te verminderen
 6. Evaluatiemoment met opnieuw motorische observaties en testen

Waar werken we aan in de praktijk?

 • Het doel van de behandeling is het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving.
 • Spel en plezier in bewegenstaan tijdens een Kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!
 • Kinderen kunnen door Kinderoefentherapie spelenderwijs leren plezier te krijgen in bewegen en zich verder te ontwikkelen op leeftijdsniveau.
 • Er wordt gewerkt aan alle voorwaarden die nodig zijn om een vaardigheid probleemloos te kunnen uitvoeren. Regelmatig zal aan ouders gevraagd worden oefensituaties thuis te herhalen.

Het resultaat voor jouw kind!

✓Op leeftijds-adequaat niveau kunnen bewegen

✓Weer mee kunnen komen met klasgenootjes

✓Plezier krijgen in bewegen

✓Zonder moeite de verdere motorische ontwikkeling kunnen doorlopen