Tenenlopers

Idiopathische tenengang is een variatie in het gangpatroon van het opgroeiende kind, waarvoor in sommige gevallen consultatie van een kinderfysiotherapeut gewenst is. De tenengang kan een normale fase zijn in de vroege ontwikkeling van het lopen. Echter wanneer deze tenengang blijft voortbestaan (persisterend) dan kan dit een uiting zijn van onderliggende pathologie.

Oorzaken

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor tenengang:
– Centraal neurologisch aandoening (hersenbeschadiging)
– Neuromusculaire aandoening (spierziekte)
– Gedragsproblemen

Wanneer er geen duidelijke oorzaak is spreken we van idiopathische tenengang. In al deze gevallen is onderzoek door de kinderfysiotherapeut naar de oorzaak van de tenengang raadzaam.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek wordt gezocht naar eventuele onderliggende pathologie. Gelet wordt op beweeglijkheid van
met name de enkels (mobiliteit), de spierkracht van het hele been , het spieruithoudingsvermogen en de houding
(statiek) en de coördinatie.

Behandeling

De inhoud van de behandeling is afhankelijk van de gevonden problemen en voor fysiotherapie behandelbare grootheden en zal per kind verschillend zijn. De behandelingsduur is afhankelijk van de gevonden problematiek en kan sterk variëren in tijd en frequentie.

DOELGROEP
– Kinderen met hardnekkig voortbestaan van ( persisterende) tenengang
– Kinderen met eenzijdige tenengang

Indien u meer informatie wenst of een afspraak wilt maken, bel dan met 0229-215615 en vraag naar Anita Possel (kinderfysiotherapeut).