Schrijfproblemen

DCD – stoornis in de coördinatie van bewegingen

DCD staat voor Developmental Coördination Disorder; een stoornis in de coördinatie van bewegingen. Kinderen met DCD zijn onhandig, vallen vaker en hebben meer moeite met dagelijkse activiteiten zoals aankleden, een boterham smeren en met bestek eten. Ook hebben kinderen met DCD meer moeite met het leren van moeilijke motorische vaardigheden, zoals schrijven en fietsen. Kinderen met DCD hebben vaak een lagere zelfwaardering; ze denken snel dat ze iets niet kunnen. Ze hebben de neiging om zich terug te trekken met buitenspelen en tijdens de gymles, waardoor ze minder bewegen en er een risico bestaat voor een verminderde fitheid. Ze doen minder bewegingservaring op waardoor de motorische achterstand toeneemt.

De diagnose DCD wordt gesteld door een kinderarts of een revalidatiearts. DCD lijkt voor te komen bij 5-10% van de schoolgaande kinderen en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Oorzaken

Er is niet één oorzaak voor DCD. Waarschijnlijk spelen zowel erfelijke factoren als oorzaken in de hersenontwikkeling bij het kind zelf een rol bij het ontstaan van DCD.

Onderzoek en behandeling

Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek bestaat uit:

  • een gesprek met de ouders en het kind om de hulpvraag in kaart te brengen
  • een algemeen kinderfysiotherapeutisch onderzoek
  • een motorische test (Movement ABC-2) Afhankelijk van de hulpvraag en de bevindingen van de onderzoeken kunnen er verdere testen of vragenlijsten afgenomen worden.

De behandeling is gericht op het oefenen van de vaardigheden waar het kind moeite mee heeft. De oefeningen worden in kleine stapjes aangeboden. Daarnaast wordt er uitleg gegeven aan zowel het kind als de ouders en worden er indien nodig aanpassingen gemaakt aan de omgeving.

De behandelduur is een half uur per keer. Het aantal behandelingen hangt af van de problematiek.

Kosten

De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar indien uw kind verzekerd is. Voor behandeling is een verwijzing van een arts noodzakelijk. Heeft u vragen, bent u geïnteresseerd of fysiotherapie u kan helpen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op onder tel. nr. 0229-215615 of via info@www.fysiohoorn.nl.