Kinderfysiotherapie

Fit 4 Fun™ is een beweegprogramma ontwikkeld door Fysiohoorn voor kinderen vanaf 6 tot en met 18 jaar met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening, Deze kinderen trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut en oefentherapeut gedurende bepaalde periode.

Tijdens het Fit 4 Fun™ programma trainen de kinderen in de fitness ruimte op zowel fitness apparatuur als in verschillende spelvormen. Het doel van het Fit 4 Fu™n programma is om kinderen opnieuw plezier te laten ervaren in de sport, om opnieuw het juiste niveau te behalen om vervolgens te re-integreren bij een sport vereniging..

Kinderen met een chronische aandoening (zoals o.a. astma, jeugdreuma, cystic fibrosis, diabetes en ontwikkelingsstoornissen) kunnen als gevolg van deze aandoening lichamelijk niet fit genoeg zijn om mee te kunnen komen met de gymlessen op school en een reguliere sportvereniging. Het gevolg hiervan is dat ze steeds minder gaan bewegen en de fitheid minder wordt, met vaak weer een negatief effect op de aandoening zelf.

Kinderen met een langdurig revalidatie traject kunnen door een blessure of letsel langdurige begeleiding nodig hebben. Door dit langdurig revalidatie traject kunnen zij voor langere periode niet optimaal meekomen tijdens gymlessen en sportactiviteiten. Het gevolg hiervan is dat zij niet alleen minder gaan bewegen maar ook minder snel herstellen.

Als fysiotherapeuten maken wij ons hierover ernstig zorgen. Net als de ouders hebben wij ook het beste voor met de gezondheid van deze kinderen. Daarom hebben we het Fit4Fun™ concept ontwikkeld. Een specifiek beweegprogramma met een eigen kijk en invulling.

Binnen het Fit4Fun™ concept kennen we momenteel twee doelgroepen:

 • kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar met een chronische aandoening/beperking

• kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar met een langdurige revalidatie traject

Begeleiding

De begeleiding/ instructie wordt op dinsdag en donderdag gegeven door Patrick Warmer & Maaike Kool.  

• Patrick Warmer kinderfysiotherapeut (i.o.) met een sport en topsport achtergrond.

• Maaike Kool kinderoefentherapeut (i.o.) met sport achtergrond.

Doelgroep

Kinderen van 6 tot en met 18 jaar zijn bij ons welkom.

Chronische aandoening
Als norm hanteren we een beperking van de lichamelijke fitheid als gevolg van de chronische aandoening. Onder lichamelijke fitheid verstaan we het uithoudingsvermogen, de snelheid, kracht, lenigheid en de coördinatie.

Langdurige revalidatie
Voor het in aanmerking komen voor het mee trainen op basis van een langdurig revalidatietraject vind er een overleg plaats met de begeleiding waar gekeken zal worden naar de oorzaak en het doel van de training.

Groepsgrootte
Maximaal 10 kinderen doen er per groep mee. Onze ervaring leert dat er bij meer kinderen geen goed toezicht is te houden en de veiligheid voor het kind in het gedrang komt. Bij overschrijding van het aantal wordt de toezicht uitgebreid door extra personeel in te zetten. Indien noodzakelijk wordt de groep gesplitst

Behandeling

Doelstelling
De doelen van de bewegingsgroepen zijn: het handhaven van het lichaamsgewicht, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, opnieuw plezier geven in bewegen en als laatste de mogelijkheid bieden door te stromen in een reguliere sportvereniging. Uiteraard meten we van alles. Na een tijdje moeten we samen na kunnen gaan of er sprake is van resultaat.

Methode
We geven conditiegerichte oefeningen. Hierbij worden individuele oefeningen, groepsoefeningen en oefeningen op fitness apparatuur door elkaar heen gebruikt.

Voorlichting

Samenwerking

Uiteraard wordt er samengewerkt met de ouders van het bewuste kind. Daarnaast zijn de huisarts, medisch specialist en evt de behandelend diëtist in beeld. Een directe samenwerking is opgezet met Dieetcompleet. De diëtist kan op verzoek meer informatie geven en hulp verlenen. Daarnaast krijgen ouders en kinderen vanzelfsprekend professionele adviezen op maat.

Locatie

Alle bewegingsgroepen worden gegeven in Sportcentrum Vredehof aan de Vredehofstraat in Hoorn. Daar hebben we de ruimte, de materialen en de faciliteiten om het optimale aan de kinderen te bieden.