Schrijfproblemen

Heeft u vragen, bent u geïnteresseerd of fysiotherapie u kan helpen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op onder tel. nr. 0229 – 21 56 15 of via info@fysiohoorn.nl

Stoornis in de coördinatie van bewegingen

Kinderen met een stoornis in de coördinatie van bewegingen zijn onhandig, vallen vaker en hebben meer moeite met dagelijkse activiteiten zoals aankleden, een boterham smeren en met bestek eten. Ook hebben deze kinderen meer moeite met het leren van moeilijke motorische vaardigheden, zoals schrijven en fietsen. Ze hebben de neiging om zich terug te trekken met buitenspelen en tijdens de gymles, waardoor ze minder bewegen en er een risico bestaat voor een verminderde fitheid. Ze doen minder bewegingservaring op waardoor de motorische achterstand toeneemt. Coördinatiestoornis lijkt voor te komen bij 5-10% van de schoolgaande kinderen en komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Oorzaken

Er is niet één oorzaak; waarschijnlijk spelen zowel erfelijke factoren als oorzaken in de hersenontwikkeling bij het kind zelf een rol.

Onderzoek en behandeling

Het kinderfysiotherapeutisch onderzoek bestaat uit:

  • een gesprek met de ouders en het kind om de hulpvraag in kaart te brengen
  • een algemeen kinderfysiotherapeutisch onderzoek
  • een motorische test
  • afhankelijk van de bevindingen van de onderzoeken kunnen er verdere testen of vragenlijsten afgenomen worden.

De behandeling is gericht op het oefenen van de vaardigheden waar het kind moeite mee heeft. De oefeningen worden in kleine stapjes aangeboden. Daarnaast wordt er uitleg gegeven aan zowel het kind als de ouders en worden er indien nodig aanpassingen gemaakt aan de omgeving.

De behandelduur is een half uur per keer. Het aantal behandelingen hangt af van de problematiek.

Kosten

De kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar indien uw kind verzekerd is. Voor behandeling is een verwijzing van een arts noodzakelijk.