Hooikoortsonderzoek

Jullie moesten er even op wachten maar de uitslag van mijn hooikoortsonderzoek is bekend! In het kort; De tape geeft een afname van bepaalde symptomen, zowel in de interventie groep als in de placebogroep. Echter is het aantal deelnemers van het onderzoek te klein om harde conclusies te kunnen trekken. Tevens is het de vraag of de tape bij de placebo groep de normale werking heeft gehad op de klachten en zodoende dus ook als interventie groep bestempeld kan worden.

Conclusie: Ik heb helaas niet wetenschappelijk kunnen aantonen dat de tape werkt bij het verminderen van hooikoorts symptomen. Hier is aanvullend en beter onderzoek voor nodig. Samenwerking met andere therapeuten is nodig om aan een grotere groep deelnemers te komen. Los van dit onderzoek denk ik dat het voor iedere hooikoorts patiënt de moeite waard is om de tape eens te proberen. Dat het niet gelukt is om de werking wetenschappelijk aan te tonen wil niet zeggen dat de tape niet werkt. Willen jullie het complete stuk lezen dan kunnen jullie een mail sturen naar ricco@www.fysiohoorn.nl of het hier downloaden.