Goed verzekerd

Bent u wel goed verzekerd voor fysiotherapie? Fysiotherapie kunt u verzekeren in de aanvullende verzekering. Bent u niet of onvoldoende aanvullend verzekerd dan moet u de behandelingen zelf betalen. Dat kan aardig oplopen. Daarom is het zinvol om u aanvullend te verzekeren voor fysiotherapie. Kijk hier goed naar want niet alle aanvullende verzekeringen dekken fysiotherapie. Soms is het maar een beetje.

Voor kinderen onder de 18 jaar valt fysiotherapie deels in de basis verzekering. Dat is veelal maar 18 keer. Daarna zijn de kosten voor uw eigen rekening. Hiervoor kunt u zich aanvullend verzekeren.

Heeft uw kind (jonger dan 18 jaar) een chronische aandoening (dit is afhankelijk van de klacht. Zie onze folder Vergoeding fysiotherapie in 2017) dan zijn de kosten voor de basisverzekering.
Bent u 18 jaar of ouder? Fysiotherapie is voor uw eigen rekening of uw aanvullende verzekering.

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een chronische aandoening (dit is afhankelijk van uw klacht. Zie onze folder Vergoeding fysiotherapie in 2017) dan zijn de eerste 20 behandelingen voor uw eigen rekening of uw aanvullende verzekering.

Verzeker u zichzelf en uw kinderen voldoende zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Infographic

Onze beroepsorganisatie KNGF heeft in 2014 een infographic samengesteld waarin alles nog eens na te lezen is. U kunt deze lezen en downloaden via de link zo zit het met de verzekering voor fysiotherapie . Deze infographic is behalve de bedragen voor eigen risico, inmiddels 385 euro, nog steeds correct.

Tip!

Graag wijzen wij u op de mogelijkheid uw aanvullende budget op een zeer eenvoudige manier te vergroten; de Collectief Aanvullend Beter polis van Univé Zorgverzekeringen.

Deze polis vergoedt per jaar 1000,= aan fysiotherapeutische behandeling, de bijdrage per maand is maximaal 22,=. Een voorwaarde om deze polis aan te vragen is het lidmaatschap van de Omring. Echter, de contributie van dit lidmaatschap wordt terugbetaald!

In 2016 gaf dit maar liefst 10% korting op de basisverzekering (Basis Verzekering Zorg Vrij) en 10% korting op de aanvullende Univé Collectief Aanvullend Beter, waarin fysiotherapie (beweegzorg) voor 32 behandelingen meeverzekerd is. U dient zelf contact op te nemen met Univé voor het omzetten van uw polis naar het Omringcollectief (nummer 25311). Dit gaat niet automatisch.

De kosten van uw Omringpas kunt u van Univé terug ontvangen door een kopie van uw Omringpas 2017 (voor- en achterkant) samen met een ingevuld declaratieformulier te sturen naar: Univé Verzekeringen, afdeling Declaraties, Postbus 25030, 5600 RS Eindhoven. De maximale vergoeding is € 22,-

Voor informatie: www.omring.nl/Omringpas/Kortingen/Verzekeringen/Unive-verzekeringen-zorg-schade-en-auto

Voor het aanvragen van een Omringpas: www.omring.nl/Omringpas/Omringpas/Aanmelden/

Disclaimer

Bovenstaande tekst is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van dit bericht kunnen echter geen rechten ontleend worden. Wij wijzen u op de disclaimer op onze website.