Geen overeenkomst

Voor 2017 hebben we geen overeenkomst met Azivo, Zorg en Zekerheid en De Friesland. Bent u bij deze zorgverzekeraars verzekerd dan heeft u drie opties.

  1. U blijft bij uw huidige zorgverzekeraar en huidige fysiotherapeut. U dient dan de nota direct per PIN te betalen. Deze kunt u dan bij uw zorgverzekeraar indienen die deze volgens de polis voorwaarden vergoed. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.
  2. U blijft bij uw huidige zorgverzekeraar en stapt over naar een andere fysiotherapeut. Wij zorgen er dan voor dat u een afschrift krijgt van uw lopende dossier.
  3. U zegt uw polis op bij uw huidige zorgverzekeraar en stapt over naar een zorgverzekeraar waar wij wel een overeenkomst mee hebben afgesloten. U kunt dan bij uw huidige fysiotherapeut blijven. Wij sturen de nota dan naar uw nieuwe zorgverzekeraar en deze vergoedt de kosten volgens de polisvoorwaarden.

Wij hopen dat u bij uw huidige fysiotherapeut blijft. De continuïteit van zorg is dan gewaarborgd. We zullen u in alle gevallen zoveel als mogelijk van dienst blijven.

Voor vragen kunt u uiteraard terecht bij onze medewerkers.