Nekklachten

Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken voor de behandeling van nekklachten? Neem dan contact met ons op onder tel. nr. 0229 – 21 56 15.

Duizeligheid is een gevoel wat moeilijk onder woorden te brengen is. Niet iedereen bedoelt hetzelfde met het woord duizeligheid. Er bestaan dan ook verschillende vormen van duizeligheid.

Wat is duizeligheid

Duizeligheid is het gevoel wat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord is. Het is het ondergaan van bewegingspatronen die er in werkelijkheid niet zijn. De sensatie van duizeligheid wordt verschillend beleefd en kan worden omschreven met de volgende termen; draaierig zijn, zweverig zijn, een licht gevoel in het hoofd hebben, het gevoel van flauwte in het hoofd, het gevoel hebben alsof je op een boot loopt, een dronken gevoel hebben. Hierbij kan desoriëntatie een rol spelen en het gevoel hebben om te vallen. Bijkomende verschijnselen kunnen zijn: angst, transpireren, misselijkheid en dysfunctioneel ademen. Duizeligheid is nooit een zelfstandig ziektebeeld, het is altijd een symptoom.

Oorzaken van duizeligheid

Elke stoornis op één van de plaatsen in het evenwichtssysteem kan leiden tot duizeligheid en/of evenwichtsklachten. Vooral acute aandoeningen van het evenwichtsorgaan leiden tot heftige duizeligheidsklachten waarbij de duizeligheid vaak ervaren wordt als draaiduizeligheid. De omgeving draait om u heen. Zo’n episode kan minuten tot uren duren waarna er spontaan herstel optreedt. Veel voorkomende oorzaken zijn: een ontsteking van het evenwichtsorgaan (neuritis vestibularis), de ziekte van Ménière of een aanval van migraine.

Benigne paroxysmale positieduizeligheid (BPPD) is een draaiduizeligheid die seconden duurt en optreedt bij bewegingen bijvoorbeeld bij bukken, omhoog kijken of omdraaien in bed. Voor meer informatie over BPPD klik hier.

Een daling van de bloedruk, bij een laag bloedsuiker of bij angst kunnen ook duizeligheidsklachten ontstaan.

Behandeling

De behandeling hangt af van de diagnose van duizeligheid. Fysiotherapie kan een belangrijke rol spelen bij het herstel van balans en evenwichtsklachten die het gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan. Balansoefeningen en training van het evenwichtsorgaan kunnen therapievormen zijn. Bij BPPD worden repositiemanoeuvres gedaan. Meer hierover op de pagina van BPPD.

Kenniscentrum Duizeligheid

FysioHoorn is onderdeel van het kenniscentrum duizeligheid. Dit is een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Het kenniscentrum is opgericht om de kennis over duizeligheidsklachten onder zorgprofessionals en patiënten te vergroten. Ricco Poffijn is het aanspreekpunt bij FysioHoorn. Op de website van het kenniscentrum is veel informatie te vinden over duizeligheid.