Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken voor de behandeling van disfunctioneel ademen? Neem dan contact met ons op onder tel. nr. 0229 – 21 56 15.

U bent zelf, of uw kind is, bij ons onder behandeling gekomen met ademhalingsklachten. Hyperventilatie wordt tegenwoordig disfunctioneel ademen genoemd.

Disfunctioneel ademen betekent letterlijk verkeerd ademen. Veel mensen kennen het beeld als hyperventilatie, dat vaak ontstaat door angst en stress. Disfunctioneel ademen is een breder beeld van verkeerd ademen. Opvallend zijn een onregelmatige ademhaling, overmatig zuchten, en een overwegend borstkasademhaling (hoog ademen). Disfunctioneel ademen kan leiden tot aanzienlijke en langdurige klachten.

Enkele andere vaak voorkomende klachten disfunctioneel ademen zijn: vermoeidheid, benauwdheid, beklemmend gevoel op de borst, sneller ademen, angst, gevoel van onrust, hoofdpijn, tintelingen in de vingers en/of armen en duizeligheid.

Disfunctioneel ademen betekent niets anders dan dat u een niet functioneel adempatroon heeft met vaak een te hoge ademhalingsfrequentie. Zeer waarschijnlijk vindt de ademhaling voornamelijk plaats hoog in de borstkas. Disfunctioneel ademen is een aandoening die neigt zichzelf in stand te houden. De oorzaak blijkt vaak moeilijk te achterhalen. Uit onderzoeken komt wel naar voren dat de eerste ademhalingsaanval meestal is vooraf gegaan door een langere periode van stress. Hierin heeft de betrokkene zijn of haar uitingen van frustraties, woede en/ of verdriet beheerst of verdrongen. Ook lichamelijke oorzaken zijn er wel aan te wijzen, bijvoorbeeld een hersenschudding of een lichte operatie. Mogelijk is er sprake van een combinatie van beide oorzaken.

Methode

Eerst zal er een gesprek en onderzoek zijn om inzicht te krijgen in de klachten. Dit is gericht op de ademhaling en de aanwezige klachten. Er wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst om de klachten goed in kaart te kunnen brengen. Hierna wordt er in overleg, aan de hand van eigen doelen (wat wilt u of uw kind bereiken), het therapieplan gemaakt.

Behandeling voor disfunctioneel ademen

Het hoofddoel van de behandeling is er op gericht u of uw kind te leren meer invloed te krijgen op de klachten, zodat er na de therapie meer controle over de klachten kan zijn. De (kinder)fysiotherapeut of (kinder)oefentherapeut zal begeleiding geven bij het aanleren van een functioneel adempatroon. Tijdens de behandeling wordt ook geoefend met het handhaven van een functionele ademhaling tijdens inspanning. Daarnaast zal de behandeling ook gericht kunnen zijn op:

  • Inzicht krijgen in mogelijke in standhoudende factoren
  • Bewustwording van eigen ademhaling
  • Aanleren van ontspanning
  • Het weer leren vertrouwen op uw lichaam
  • Opvoeren van de belastbaarheid
  • Het verbeteren van de algehele ontspanning

De behandeling duurt 30 minuten per keer. Hoeveel behandelingen er nodig zijn en de frequentie van behandelen is afhankelijk van de klachten. Dit zal na het intakegesprek en het onderzoek worden besproken.

Vergoeding

Bij personen onder de 18 jaar wordt de behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Boven de 18 jaar wordt de behandeling vergoed indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie/oefentherapie. Hoeveel uw zorgverzekering vergoedt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Wij raden u aan dit vooraf na te kijken, het is echter uw eigen verantwoordelijkheid hierop te letten.