Nekklachten

Bent u geïnteresseerd of wilt u een afspraak maken voor de behandeling van nekklachten? Neem dan contact met ons op onder tel. nr. 0229 – 21 56 15.

BPPD staat voor Benigne paroxysmale positieduizeligheid. Dit is een vorm van draaiduizeligheid welke kortdurend en bewegingsafhankelijk is. Het ontstaat bij een plotselinge verandering van de stand van het hoofd.

Oorzaken van BPPD

BPPD is de meest voorkomende oorzaak van duizeligheid. Het kan optreden na een periode van bedrust, schedeltrauma, griepperiode, neuritis vestibularis of operatie. Echter is er ook in ongeveer de helft van de gevallen geen duidelijke aanleiding voor BPPD te vinden.

De duizeligheidsklachten ontstaan op het moment dat de kristallen van het utriculus (een onderdeel van het evenwichtsorgaan in het binnenoor) terecht komen in de halfcirkelvormige kanalen. De halfcirkelvormige kanalen worden hierdoor gevoelig voor standsveranderingen van het hoofd ten opzicht van de zwaartekracht. Door bewegen met het hoofd verplaatsen de kristallen zich in het kanaal en dit lokt draaiduizeligheid uit. Deze duizeligheid is kortdurend maar kan wel als zeer heftig ervaren worden. Ondanks dat de duizeligheid als heftig ervaren wordt, is de aandoening BPPD niet ernstig.

De symptomen van BPPD zijn vaak draaiduizeligheid, maar worden soms ook beschreven als een licht of zweverig gevoel in het hoofd. Er kan tevens sprake zijn van een valneiging. De duur van de aanval varieert van enkele seconden tot hooguit een minuut en zijn vaak intermitterend; een periode van klachten wisselt zich af met een klachtenvrije periode. Er treed ook een nystagmus (trillende ogen) op. Deze dooft ook weer vanzelf uit.

Behandeling

BPPD heeft een gunstige prognose. Vaak verdwijnen de klachten spontaan binnen enkele weken of maanden. Mocht dit niet gebeuren dan is behandeling mogelijk. BPPD kan behandeld worden met repositie manoeuvres. De meest bekende manoeuvres zijn de Epley en Semont manoeuvre. De Lempert manoeuvre is minder bekend maar kan ook effectief zijn. De fysiotherapeut kan deze manoeuvres tijdens de behandeling uitvoeren. Het idee achter de repositie manoeuvres is om de kristallen in het kanaal weer terug te plaatsen in de utriculus. Op die manier worden de kanalen minder gevoelig en treedt er bij beweging geen duizeligheid meer op.

Kenniscentrum Duizeligheid

FysioHoorn is onderdeel van het kenniscentrum duizeligheid. Dit is een netwerk van gespecialiseerde fysiotherapeuten en oefentherapeuten. Het kenniscentrum is opgericht om de kennis over duizeligheidsklachten onder zorgprofessionals en patiënten te vergroten. Ricco Poffijn is het aanspreekpunt bij FysioHoorn. Op de website van het kenniscentrum is veel informatie te vinden over duizeligheid.